Gefle nyheter - den 6:e oktober 2017

Bengt Jangfeldt går på djupet med den ryska idén


Vi och dom. Skiljelinjerna är skarpa, när Bengt Jangfedlt analyserar den ryska samhällsutvecklingen från Peter den store och framåt. I centrum finns klyftan mellan det ryska tankesättet och det västerländska.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Bengt Jangfeldt går på djupet med den ryska idén" �r: