NA - den 5:e oktober 2017

Anmälan: Patient dog under undersökning fick hjärtstillestånd


En leversjuk patient avled under en akut undersökning på Universitetssjukhuset i Örebro.Behandlingen dröjde när den ansvarige läkaren inte kontaktades.Nu anmäler sjukhuset händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Anmälan: Patient dog under undersökning fick hjärtstillestånd" �r: