NA - den 5:e oktober 2017

Kommunens miss nu ersätts fristående gymnasier med miljoner


Örebro lät gymnasienämnden gå back med miljoner, och det innebär att den egna verksamhet gynnades gentemot de fristående skolorna. Nu måste Örebro betala 8,1 miljoner kronor fördelat på flera fristående gymnasier.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kommunens miss nu ersätts fristående gymnasier med miljoner" �r: