Affärsvärlden - den 5:e oktober 2017

Industriproduktionen svagare mer än väntat


Industriproduktionen sjönk 1,7 procent i augusti jämfört med juli, enligt säsongsrensad statistik från SCB.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Industriproduktionen svagare mer än väntat" �r: