Affärsvärlden - den 2:e oktober 2017

Industrins inköpschefer optimistiska


Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn steg till 63,7 i september, från oreviderade 54,7 månaden före. Väntat enligt SME Direkts prognosenkät var 57,2.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Industrins inköpschefer optimistiska" �r: