Svt - den 18:e augusti 2017

Hårdare regler för hummerfiske


Havs- och vattenmyndigheten har nu beslutat om nya regler för hummerfiske. De nya reglerna innebär en kortare fiskesäsong, höjt minimimått och minskning av antalet tillåtna redskap. Förhoppningen är att hummerbeståndet på västkusten ska få möjlighet att växa till sig.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hårdare regler för hummerfiske" �r: