Svt - den 18:e augusti 2017

Hćrdare regler för hummerfiske


Havs- och vattenmyndigheten har nu beslutat om nya regler för hummerfiske. De nya reglerna innebär en kortare fiskesäsong, höjt minimimćtt och minskning av antalet tillćtna redskap. Förhoppningen är att hummerbestćndet pć västkusten ska fć möjlighet att växa till sig.


Mer i Svt

0 besïżœkare tycker nïżœgot om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hćrdare regler för hummerfiske" ïżœr: