Folkbladet - den 7:e juni 2017

”Ge lärarutbildning på fler orter”


Lärarutbildningarna måste göras tillgängliga oberoende av bostadsort för att garantera en jämlik skola i hela Sverige. Det skriver Fredrik Stenberg, Lars Ohlsson och Anders Norberg i en debattartikel i Folkbladet. Det är inte längre hållbart att koncentrera utbildningarna till några få campusorter, där man i dag har svårt att fylla platserna med behöriga sökande. Elever ….0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "”Ge lärarutbildning på fler orter”" �r: