Folkbladet - den 7:e juni 2017

”Jordbrukare städa upp runt era gårdar”


De som i dag är jordbrukare speciellt här i Västerbotten har det inte lätt. Jag är själv jordbrukarson och uppväxt på landet. Låga priser på sina produkter och EU bidrag som inte betalas ut när det borde. Stora investeringar krävs i dag för att vara jordbrukare. Dessutom är vädret en helt avgörande faktor ….0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "”Jordbrukare städa upp runt era gårdar”" �r: