Folkbladet - den 23:e maj 2017

Var tredje renkalv riskerar att bli björnföda


I skogssamebyar riskerar var tredje renkalv att bli mat åt björnarna eftersom vajorna som kalvar i skogen har svårt att undvika björnen. Det visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Rovdjursstammarna har växt mycket de senaste 40 åren i Sverige och det är något som försvårar renskötseln eftersom alla svenska rovdjurs utbredningsområden, förutom vargens, ….0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Var tredje renkalv riskerar att bli björnföda" �r: