UNT - den 17:e maj 2017

Full kroggäst erbjöd polis öl


En Uppsalakrog får nu en erinran av kommunen efter att upprepade gånger ha serverat alkohol till kraftigt berusade gäster.


Mer i UNT

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Full kroggäst erbjöd polis öl" �r: