Folkbladet - den 17:e maj 2017

Här är årets kulturstipendiater


Region Västerbotten har meddelat vilka det är som får årets kulturstipendium. Bildkonststipendiet är på 150 000 kronor och kommer att tilldelas konstnären Gerd Aurell. Att stärka kulturen i Västerbotten genom att ge enskilda individer möjlighet att fördjupa sig och utveckla sitt konstnärsskap är bra för hela länet. Jag är otroligt stolt över att vårt län, ….0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Här är årets kulturstipendiater" �r: