Affärsvärlden - den 20:e april 2017

Nilörngruppen köper danskt bolag


Nilörngruppens dotterbolag i Danmark har förvärvat inkråm av HC Etiketter bestående av varulager om cirka 2 miljoner danska kronor och en uppskattad årsomsättning om 10-12 miljoner danska kronor.0 besökare tycker något om denna artikel
Tycker du att nyheten "Nilörngruppen köper danskt bolag" är: