NA - den 20:e april 2017

Arbetsmiljöverket kräver att kommunen åtgärdar brister i textilslöjden


Textilslöjdens lektionssal på Klockarhagsskolan i Hällefors blir tillräckligt städad anser Arbetsmiljöverket efter en inspektion. Däremot måste det utredas varför personal och elever ändå upplever ohälsa. Det måste finnas orsaker till att människor mår dåligt och kravet är därför nu att gå vidare i frågan, säger inspektör Maria Lundvall Sundh.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Arbetsmiljöverket kräver att kommunen åtgärdar brister i textilslöjden" �r: