NA - den 20:e april 2017

Tragisk dödsbrand ledde fram till M-förslag: Vidta åtgärder - säkra brandskyddet


Nu föreslår Håkan Kangert (M) att kommunen vidtar åtgärder för att säkra brandskyddet för hemtjänsttagare med rörelsehinder eller liknande. Bakgrunden är en tragisk olycka där en brukare med begränsad rörlighet omkom i en brand.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Tragisk dödsbrand ledde fram till M-förslag: Vidta åtgärder - säkra brandskyddet" �r: