NA - den 20:e april 2017

Revisorerna ville återremittera hela årsredovisningen


Kommunfullmäktiges revisorer tycker att migrationspengarna från staten ska redovisas som en intäkt, och vill återremittera hela kommunens årsredovisning. Men en majoritet av kommunfullmäktige valde på onsdagskvällen att godkänna den, och fördela migrationspengarnahd på framtiden.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Revisorerna ville återremittera hela årsredovisningen" �r: