Gefle nyheter - den 15:e april 2017

I högskolans projekt Framtid utbildas studiehandledare de får hjälpa nyanlända på vägen till ett jobb


På Högskolan i Gävle vill man ta tillvara nyanländas kompetens och ge dem en möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden. Glafira Sörensson som ansvarar för Projekt Framtid studiehandledare vet själv hur svårt det kan vara att komma till ett nytt land.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "I högskolans projekt Framtid utbildas studiehandledare de får hjälpa nyanlända på vägen till ett jobb" �r: