Folkbladet - den 15:e april 2017

Vi måste se till att hela länet fungerar


Tack till "Inlandspolitiker dags att agera" i Folkbladet den 10 april för en bra insändare. Jag är en av de som retat upp mig på Umeås tillväxtmål och debatterat mot statsvetare och andra som dömt ut landsbygden. Känslan att Umeå växer på omlandets bekostnad är vi väl bekanta med vi som bor i länet ….0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vi måste se till att hela länet fungerar" �r: