Folkbladet - den 15:e april 2017

Stora klassklyftor leder till osund samhällsutveckling


Alliansens skattepolitik som kraftigt gynnat höginkomsttagare har de senaste tio åren inneburit att klassklyftorna ökat i en aldrig tidigare skådad takt. Dessutom har de rikaste familjerna ökat sina förmögenheter på ett sätt som vi finner oacceptabelt. Under sin storhetstid motsvarande Wallenbergsfärens förmögenhet cirka 0,5 procent av Sveriges BNP. I dag uppgår familjen Kamprads ….0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Stora klassklyftor leder till osund samhällsutveckling" �r: