Folkbladet - den 15:e april 2017

Susanne Sjöstedt: Patienternas rätt trumfar sjuksköterskans


Det är flera år sedan nu som barnmorskan Ellinor Grimmark under sin sjukhuspraktik först fick ett erbjudande om en fast anställning som sedan drogs tillbaka när hon förklarade sig ovillig att utföra alla uppgifter som ingick i arbetsbeskrivningen. Djupt troende Grimmark ville inte delta vid aborter och tyckte inte heller att hon borde behöva göra ….0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Susanne Sjöstedt: Patienternas rätt trumfar sjuksköterskans" �r: