Folkbladet - den 15:e februari 2017

SD vill göra den fria kulturen till propaganda


SD vill göra den fria kulturen till nationalistisk propaganda. Det skriver Caroline Täljeblad (V) samma dag som SD besöker Väven i Umeå. För oss i Vänsterpartiet utgör kulturen ett viktigt kitt som håller ihop oss som samhälle och stärker oss som individer. Kulturen är central för vårt samhällsbygge och ska erbjuda umeborna både fantastiska upplevelser ….0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "SD vill göra den fria kulturen till propaganda" �r: