Värmlands tidning - den 15:e februari 2017

Heltid för flertalet män


Socialförvaltningen hade vid årsskiftet 1 066 tillsvidareanställda årsarbetare och av dem var 931 kvinnor och 135 män. Men av kvinnorna är det bara 56 procent som arbetar heltid medan 82 procent av männen har heltidsjobb.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Heltid för flertalet män" �r: