Värmlands tidning - den 15:e februari 2017

9"268 nya bostäder planeras


Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett planarbetsprogram för 2017 2018. Där kan man se att det finns totalt 5 600 nya bostäder i pågående detaljplaner eller planprogram.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "9"268 nya bostäder planeras" �r: