NA - den 15:e februari 2017

Ovako säger upp samverkansavtal inom interna transporter och skrotskärning


Ovako har sagt upp sitt samverkansavtal om interna transporter och skrotskärning med Kjellbergs Logistik och Teknik AB. Berörd personal på Kjellbergs i Hällefors kommer att erbjudas anställning på Ovako i stället.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citat



Mer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ovako säger upp samverkansavtal inom interna transporter och skrotskärning" �r: