Folkbladet - den 15:e februari 2017

Stort socialt värde i glesbygdens skogar


Skogarna i Västerbottens glesbygder ger mycket. Givetvis virke, men även socialt värde i form av viktiga upplevelser. Skogsägare behöver dock mer stöttning. Glesbygdens skogar ger inte bara virke. De erbjuder också upplevelser, inte minst i form av enskildhet och tystnad. Men skogsägarna efterlyser mer stöttning om de kvaliteterna ska kunna bli affärsmöjligheter. Det visar ett forskningsprojekt ….0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Stort socialt värde i glesbygdens skogar" �r: