Värmlands tidning - den 15:e februari 2017

Tratten som förhindrar stopp i avloppen


Matfett i avloppet kan leda till stopp och översvämningar och lukten lockar till sig råttor.Nu delar Karlstads kommun ut orange trattar, som gör det lättare att samla överblivet fett i plastflaskor i stället.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Tratten som förhindrar stopp i avloppen" �r: