Affärsvärlden - den 15:e februari 2017

Färre arbetslösa i Storbritannien


Antalet arbetslösa i Storbritannien sjönk med 42.400 personer i januari, enligt säsongsjusterad statistik. Arbetslösheten enligt ILO-standard uppgick till 4,8 procent under tremånadersperioden till och med december.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Färre arbetslösa i Storbritannien" �r: