Warning: file_get_contents(http://www.top.se/ads/ad.php?a=i&l=sv&link=1&REDIRECT_STATUS=200&HTTP_HOST=www.nyhetskungen.se&HTTP_ACCEPT_ENCODING=x-gzip%2C+gzip%2C+deflate&HTTP_USER_AGENT=CCBot%2F2.0+%28http%3A%2F%2Fcommoncrawl.org%2Ffaq%2F%29&HTTP_ACCEPT=text%2Fhtml%2Capplication%2Fxhtml%2Bxml%2Capplication%2Fxml%3Bq%3D0.9%2C%2A%2F%2A%3Bq%3D0.8&PATH=%2Fusr%2Flocal%2Fbin%3A%2Fusr%2Fbin%3A%2Fbin&SERVER_SIGNATURE=%3Caddress%3EApache%2F2.2.16+%28Debian%29+Server+at+www.nyhetskungen.se+Port+80%3C%2Faddress%3E%0A&SERVER_SOFTWARE=Apache%2F2.2.16+%28Debian%29&SERVER_NAME=www.nyhetskungen.se&SERVER_ADDR=46.21.104.97&SERVER_PORT=80&REMOTE_ADDR=54.166.85.29&DOCUMENT_ROOT=%2Fhome%2Fwww%2F__Timsites%2F__www.nyhetskungen.se&SERVER_ADMIN=%5Bno+address+given%5D&SCRIPT_FILENAME=%2Fhome%2Fwww%2F__Timsites%2F__www.nyhetskungen.se%2Findex.php&REMOTE_PORT=44673&REDIRECT_QUERY_STRING=feed_item_id%3D2345797&REDIRECT_URL=%2Fi2345797%2FG%C3%A4vle%2FTerror%C3%A5talad-G%C3%A4vlebo-frias-trots-spr%C3%A4ngr%C3%A5d----syftet-var-inte-att-s%C3%A4tta- in /home/www/__Timsites/__www.nyhetskungen.se/custom_features/CustomNyheter/CustomNyheter.php on line 923 Terroråtalad Gävlebo frias trots sprängråd syftet var inte att sätta skräck i befolkningen
Gefle nyheter - den 15:e februari 2017

Terroråtalad Gävlebo frias trots sprängråd syftet var inte att sätta skräck i befolkningen


Den 47-årige Gävlebo som utbildat en terroristgrupp på plats i Aleppo i sprängteknik frias av Attunda tingsrätt. Orsaken: Syftet med det planerade attentatet var att frita fångar inte att injaga skräck i Syriens befolkning.0 besökare tycker något om denna artikel
Tycker du att nyheten "Terroråtalad Gävlebo frias trots sprängråd syftet var inte att sätta skräck i befolkningen" är: