Gefle nyheter - den 15:e februari 2017

Terroråtalad Gävlebo frias trots sprängråd syftet var inte att sätta skräck i befolkningen


Den 47-årige Gävlebo som utbildat en terroristgrupp på plats i Aleppo i sprängteknik frias av Attunda tingsrätt. Orsaken: Syftet med det planerade attentatet var att frita fångar inte att injaga skräck i Syriens befolkning.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Terroråtalad Gävlebo frias trots sprängråd syftet var inte att sätta skräck i befolkningen" �r: