NA - den 15:e februari 2017

Första företagsfrukosten lockade 50


Årets första företagsfrukost på Stadshotellet lockade ett 50-tal deltagare. Och temat för dagen var regions roll för företagandet i Nora.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Första företagsfrukosten lockade 50" �r: