NA - den 15:e februari 2017

KD vill ge nyanlända jobb i Hallsbergs skolor


Kristdemokraterna slår ett slag för ökad integration. Enligt Socialdemokraterna pågår redan arbetet med att stötta nyanlända på flera håll i Hallsbergs kommun.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "KD vill ge nyanlända jobb i Hallsbergs skolor" �r: