Folkbladet - den 13:e februari 2017

PLUS. Sameparlamentet blir inte en valfråga


Hur sametinget ställer sig till en nordisk samekonvention och var det samiska parlamentet ska ligga...0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "PLUS. Sameparlamentet blir inte en valfråga" �r: