Folkbladet - den 13:e februari 2017

Kommuner kan förlora ansvaret för äldreomsorgen


Kommunernas ansvar till medborgarna i framtiden kan förändras radikalt. Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning som bland annat utreder hur det framtida ansvaret för skola och äldreomsorg ser ut i ett femtiotal kommuner. Det skriver DN. "Vi måste göra något, annars riskerar vi långsiktiga konsekvenser inte bara för människor som bor i kommuner ….0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kommuner kan förlora ansvaret för äldreomsorgen" �r: