Folkbladet - den 13:e februari 2017

Sametingets styrelseordförande gynnade partiledare


En toppolitiker i Sametinget har anlitats av Sametinget för nöjesevent på uppdrag av Sametingets ordförande. Det rapporterar Sameradion efter en granskning tillsammans med SVT Sápmi och P4 Norrbotten. Det är politikern Lars-Jonas Johansson, som också är partiledare för Landspartiet Svenska Samer (LPSS), som anlitats vid minst två tillfällen till event som Sametinget anordnat. Därefter har han ….0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Sametingets styrelseordförande gynnade partiledare" �r: