Folkbladet - den 13:e februari 2017

Dom ska avgöra gågatan


Det är fortfarande inga bilar på det tilltäkta gångfartsområdet i Lycksele. Det är på grund av två överklagande som lämnats in till förvaltningsrätten i Umeå. Bland annat menar kritikerna att politikerna valt att inte lyssna på folket. Biltrafiken längst gågatan i Lycksele dröjer ytterligare. Tanken var att bilar skulle börja köra snarast efter att beslutet ….0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Dom ska avgöra gågatan" �r: