Folkbladet - den 13:e februari 2017

PLUS. Arbetslösheten i länet minskar


Färska siffror från arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten minskat i länet med omkring 5...0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "PLUS. Arbetslösheten i länet minskar" �r: