Folkbladet - den 13:e februari 2017

”Jag tål inte lögnerna och hyckleriet, Björklund”


Under slutet på förra veckan besökte Sveriges regering Iran. Det finns mycket om diskutera kring detta. Är det fel att besöka ett land som Iran? Eller är det genom närvaro och dialog som vi kan bidra till en utveckling i rätt riktning? Men om det är inte detta som diskuterats, utan att ministrar bar slöja ….0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "”Jag tål inte lögnerna och hyckleriet, Björklund”" �r: