Warning: file_get_contents(http://www.top.se/ads/ad.php?a=i&l=sv&link=1&REDIRECT_STATUS=200&HTTP_HOST=www.nyhetskungen.se&HTTP_ACCEPT_ENCODING=x-gzip%2C+gzip%2C+deflate&HTTP_USER_AGENT=CCBot%2F2.0+%28http%3A%2F%2Fcommoncrawl.org%2Ffaq%2F%29&HTTP_ACCEPT=text%2Fhtml%2Capplication%2Fxhtml%2Bxml%2Capplication%2Fxml%3Bq%3D0.9%2C%2A%2F%2A%3Bq%3D0.8&PATH=%2Fusr%2Flocal%2Fbin%3A%2Fusr%2Fbin%3A%2Fbin&SERVER_SIGNATURE=%3Caddress%3EApache%2F2.2.16+%28Debian%29+Server+at+www.nyhetskungen.se+Port+80%3C%2Faddress%3E%0A&SERVER_SOFTWARE=Apache%2F2.2.16+%28Debian%29&SERVER_NAME=www.nyhetskungen.se&SERVER_ADDR=46.21.104.97&SERVER_PORT=80&REMOTE_ADDR=174.129.67.45&DOCUMENT_ROOT=%2Fhome%2Fwww%2F__Timsites%2F__www.nyhetskungen.se&SERVER_ADMIN=%5Bno+address+given%5D&SCRIPT_FILENAME=%2Fhome%2Fwww%2F__Timsites%2F__www.nyhetskungen.se%2Findex.php&REMOTE_PORT=43202&REDIRECT_QUERY_STRING=feed_item_id%3D2344860&REDIRECT_URL=%2Fi2344860%2FFullt-p%C3%A5-landets-fyra-barnintensiver---%C3%96rebrobarn-fick-v%C3%A5rdas-i-Oslo&GATEWAY_INTERFACE=CGI%2F1 in /home/www/__Timsites/__www.nyhetskungen.se/custom_features/CustomNyheter/CustomNyheter.php on line 923 Fullt på landets fyra barnintensiver Örebrobarn fick vårdas i Oslo
NA - den 13:e februari 2017

Fullt på landets fyra barnintensiver Örebrobarn fick vårdas i Oslo


Sverige har fyra sjukhus med speciell barnintensivvård. När de har fullt innebär det bekymmer för Universitetssjukhuset i Örebro. Nyligen fick ett Örebrobarn vårdas i Oslo.

Ett citat från nyheten
Hämtar citatMer i NA

0 besökare tycker något om denna artikel
Tycker du att nyheten "Fullt på landets fyra barnintensiver Örebrobarn fick vårdas i Oslo" är: