Folkbladet - den 13:e februari 2017

Sanering av råttor i länet har ökat kraftigt


Saneringar av råttor har ökat kraftigt i Västerbotten. Enligt Anticimex ökade saneringen med 129 procent mellan 2014 och 2016. I hela landet ökade saneringen med 37 procent. En förklaring till den ökade saneringen är att reglerna för bekämpning av råttor gradvis har förändrats de senaste åren. Det är inte längre tillåtet att permanent lägga ut ….0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Sanering av råttor i länet har ökat kraftigt" �r: