Värmlands tidning - den 13:e februari 2017

Trodde han redan överklagat till högsta instans


Replik. Ingemar Elf. Du skriver i din insändare att Migrationsverket har ett svårt uppdrag och att inte alla som kommer hit får stanna i Sverige. Du säger dock att Hamid behöver det enligt Asylrätten. Du påstår att han har en välgrundad fruktan för sitt liv om han skickas tillbaka till Iran.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Trodde han redan överklagat till högsta instans" �r: