Folkbladet - den 11:a februari 2017

Djur och klimat får betala för regeringens politik


I regeringens livsmedelsstrategi planeras för en ökning av animalieproduktion, trots att denna stor för stora utsläpp och lidande. Det skriver Jonas Paulsson från Köttfri måndag. Den 30 januari la landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) fram "En livsmedelsstrategi för Sverige" som proposition i riksdagen. Det är oerhört allvarligt att den fokuserar på att öka svensk animalieproduktion trots ….0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Djur och klimat får betala för regeringens politik" �r: