Svt - den 11:a februari 2017

Gamlas behov av stöd vid psykisk ohälsa ska utredas


Moderaterna i Nyköping har föreslagit en särskild hemtjänstgrupp för äldre med psykisk ohälsa. Majoriteten ser inte ut att nappa på just den idén, men föreslår en inventering av hjälpbehovet bland hemtjänsttagare med psykisk ohälsa.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Gamlas behov av stöd vid psykisk ohälsa ska utredas" �r: