Svt - den 11:a februari 2017

Krafttag mot bakterier i kyckling


Antalet personer som smittas av bakterierna campylobacter i Sverige har fördubblats de senaste fem åren. Bland orsakerna ses en ökad försäljning färsk kycklingkött i butik och en ökad förekomst av bakterierna i produktionsleden. Nu går två myndigheter i Uppsala, SVA och Livsmedelsverket, ihop med Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket för att stävja spridningen och minska risken för smitta.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Krafttag mot bakterier i kyckling" �r: