NA - den 11:a februari 2017

Diskussion om Gillersgården som vård- och omsorgsboende pågår. Ombygge eller nybygge är alternativ


Fler vård- och omsorgsplatser behövs i Hällefors kommun. Diskussion om Gillersgården pågår med fastighetsägaren Länsgården, om ombyggnad men också nybygge i området. Ytterligare alternativ till lösningar finns också.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Diskussion om Gillersgården som vård- och omsorgsboende pågår. Ombygge eller nybygge är alternativ" �r: