Warning: file_get_contents(http://www.top.se/ads/ad.php?a=i&l=sv&link=1&REDIRECT_STATUS=200&HTTP_HOST=www.nyhetskungen.se&HTTP_ACCEPT_ENCODING=x-gzip%2C+gzip%2C+deflate&HTTP_USER_AGENT=CCBot%2F2.0+%28http%3A%2F%2Fcommoncrawl.org%2Ffaq%2F%29&HTTP_ACCEPT=text%2Fhtml%2Capplication%2Fxhtml%2Bxml%2Capplication%2Fxml%3Bq%3D0.9%2C%2A%2F%2A%3Bq%3D0.8&PATH=%2Fusr%2Flocal%2Fbin%3A%2Fusr%2Fbin%3A%2Fbin&SERVER_SIGNATURE=%3Caddress%3EApache%2F2.2.16+%28Debian%29+Server+at+www.nyhetskungen.se+Port+80%3C%2Faddress%3E%0A&SERVER_SOFTWARE=Apache%2F2.2.16+%28Debian%29&SERVER_NAME=www.nyhetskungen.se&SERVER_ADDR=46.21.104.97&SERVER_PORT=80&REMOTE_ADDR=54.161.161.92&DOCUMENT_ROOT=%2Fhome%2Fwww%2F__Timsites%2F__www.nyhetskungen.se&SERVER_ADMIN=%5Bno+address+given%5D&SCRIPT_FILENAME=%2Fhome%2Fwww%2F__Timsites%2F__www.nyhetskungen.se%2Findex.php&REMOTE_PORT=35586&REDIRECT_QUERY_STRING=feed_item_id%3D2344209&REDIRECT_URL=%2Fi2344209%2FH%C3%B6g-efterrr%C3%A4kning-p%C3%A5-sparade-droginsatserlarmar-Noras-oppositionsr%C3%A5d--anm%C3%A4lda-ringa- in /home/www/__Timsites/__www.nyhetskungen.se/custom_features/CustomNyheter/CustomNyheter.php on line 923 Hög efterrräkning på sparade droginsatserlarmar Noras oppositionsråd anmälda ringa narkotikabrott fyrdubblade i Nora 2015-2016
NA - den 11:a februari 2017

Hög efterrräkning på sparade droginsatserlarmar Noras oppositionsråd anmälda ringa narkotikabrott fyrdubblade i Nora 2015-2016


När missbruksenheten i Nora lade ned 2015 fanns stark kritik mot beslutet. Nu tar oppositionsråd Helena Wilhelmsson (C) stöd i uppgifter om en kraftig ökning av anmälda narkotikabrott i Nora under fjolåret. Men statistiken kan skapa onödig oro om den inte används rätt säger polisen.

Ett citat från nyheten
Hämtar citatMer i NA

0 besökare tycker något om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hög efterrräkning på sparade droginsatserlarmar Noras oppositionsråd anmälda ringa narkotikabrott fyrdubblade i Nora 2015-2016" är: