Värmlands tidning - den 11:a februari 2017

Lösning på integrationen


Politik. Dagens Samhälle ställde nyligen frågor till lokala toppolitiker om de ansåg att deras kommuner klarade kvaliteten och integrationen i flyktingmottagandet. Var fjärde politiker svarade att de inte klarade detta på ett acceptabelt sätt. Flera politiker menade att man låg på gränsen till vad man klarade av. Bland annat lyftes frågan om bristen på bostäder och lärare samt inte minst problemen med att få nyanlända i jobb.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Lösning på integrationen" �r: