Warning: file_get_contents(http://www.top.se/ads/ad.php?a=i&l=sv&link=1&REDIRECT_STATUS=200&HTTP_HOST=www.nyhetskungen.se&HTTP_ACCEPT_ENCODING=x-gzip%2C+gzip%2C+deflate&HTTP_USER_AGENT=CCBot%2F2.0+%28http%3A%2F%2Fcommoncrawl.org%2Ffaq%2F%29&HTTP_ACCEPT=text%2Fhtml%2Capplication%2Fxhtml%2Bxml%2Capplication%2Fxml%3Bq%3D0.9%2C%2A%2F%2A%3Bq%3D0.8&PATH=%2Fusr%2Flocal%2Fbin%3A%2Fusr%2Fbin%3A%2Fbin&SERVER_SIGNATURE=%3Caddress%3EApache%2F2.2.16+%28Debian%29+Server+at+www.nyhetskungen.se+Port+80%3C%2Faddress%3E%0A&SERVER_SOFTWARE=Apache%2F2.2.16+%28Debian%29&SERVER_NAME=www.nyhetskungen.se&SERVER_ADDR=46.21.104.97&SERVER_PORT=80&REMOTE_ADDR=54.166.85.29&DOCUMENT_ROOT=%2Fhome%2Fwww%2F__Timsites%2F__www.nyhetskungen.se&SERVER_ADMIN=%5Bno+address+given%5D&SCRIPT_FILENAME=%2Fhome%2Fwww%2F__Timsites%2F__www.nyhetskungen.se%2Findex.php&REMOTE_PORT=40674&REDIRECT_QUERY_STRING=feed_item_id%3D2344109&REDIRECT_URL=%2Fi2344109%2FV%C3%A4sterbotten%2FHans-Mattson--%C3%A5r&GATEWAY_INTERFACE=CGI%2F1.1&SERVER_PROTOCOL=HTTP%2F1.0&REQUEST_METHO in /home/www/__Timsites/__www.nyhetskungen.se/custom_features/CustomNyheter/CustomNyheter.php on line 923 Hans Mattson 70 år
Folkbladet - den 11:a februari 2017

Hans Mattson 70 år


Hans Mattson, Vännsäby, fyller 70 år den 12 februari. 70 år fyller 12 februari Hans Mattson, Vännäsby. Hans är född i Klappmark, i dåvarande Sävar kommun. Han arbetar som forskningsassistent vid Umeå universitet samt handläggare och expert vid Trafikverket respektive Transportstyrelsen. Gick i gymnasieskola i Umeå (Östra Gymnasiet, med studentexamen 1967) och Fil.lic. i Pedagogik ….0 besökare tycker något om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hans Mattson 70 år" är: