Folkbladet - den 11:a februari 2017

Hans Mattson 70 år


Hans Mattson, Vännsäby, fyller 70 år den 12 februari. 70 år fyller 12 februari Hans Mattson, Vännäsby. Hans är född i Klappmark, i dåvarande Sävar kommun. Han arbetar som forskningsassistent vid Umeå universitet samt handläggare och expert vid Trafikverket respektive Transportstyrelsen. Gick i gymnasieskola i Umeå (Östra Gymnasiet, med studentexamen 1967) och Fil.lic. i Pedagogik ….0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hans Mattson 70 år" �r: