UNT - den 16:e juli 2016

Allt bättre prognos vid blodcancer


På några årtionden har blodcancerformen kronisk myeloisk leukemi, KML, förvandlats från något av en dödsdom till en sjukdom som det går att leva ett normalt liv med under ett nära nog normallångt liv.


Mer i UNT

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Allt bättre prognos vid blodcancer" �r: