Folkbladet - den 9:e juli 2016

Lagstiftnig dödar engagemang


Det finns ett starkt engagemang bland skogsägare för vattendrag. Engagemang kan inte lagstiftas fram, däremot går det att lagstifta bort genom mer regler och byråkrati. Det skriver Maria Grill, skogsägare och ordförande för Norrskogs skogsbruksområde i Strömsund. Vi hade en mycket trevlig skogsägarträff i Jorm, tillsammans med en konsult inom fiskevård. Vårt möte handlade om ….



0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Lagstiftnig dödar engagemang" �r: