Svt - den 8:e juli 2016

Nya lägenheter byggs i Luleå


Kommunägda bostadsbolaget Luleåbo bygger 61 nya hyreslägeneheter i bostadsområdet Kallkällan. Bolaget ska också bygga nytt trygghetsboende på Bergnäset.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Nya lägenheter byggs i Luleå" �r: