Gefle nyheter - den 5:e juli 2016

Stålmannens första hjärtevän död


Sin första roll som den vassa reportern Lois Lane gjorde Noel Neill redan 1948, när hon i film-serien "Superman" spelade mot Kirk Alyn, som då gestaltade Stålmannen.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Stålmannens första hjärtevän död" �r: