Folkbladet - den 7:e april 2016

Pedagogiska pris från studentkår


Ludvig Backman får priset för grundutbildning och Ragnhild Arvidsson får priset för kliniskt handledarskap. Umeå medicinska studentkår fattat beslut om sina pedagogiska pris för grundutbildning och kliniskt handledarskap. Ludvig Backman (fysioterapi) och Ragnhild Arvidsson (odontologi) var, som sagt, två av pristagarna. Övriga nominerade som presenterades till grundutbildningspriset: Kristina Lejon (mikrobiologi) och Pernilla Wikström (medicinsk biovetenskap). ….0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Pedagogiska pris från studentkår" �r: